PODLAHY GALOP

ODPRUŽENÁ ŠPORTOVÁ PODLAHA

Je určená do telocviční a športových hál. Máme prepracovaný a osvedčený vlastný systém športovej podlahy pozostávajúci z odpruženého roštu a masívnej drevenej  vrchnej vrstvy, ošetrenej troma vrstvami certifikovaného športového laku značky Bona. Okrem toho ponúkame aj certifikované viacvrstvé športové podlahy Activity Floor švédskej značky Kährs, ktorú je možné zriadiť aj dočasne a po ukončení podujatia ju demontovať.